Prelegenci

dr inż. Bartłomiej Monczyński

Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony budynków przed wodą i korozją biologiczną. Absolwent dwóch politechnik – studia magisterskie ukończył na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W 2022 r. obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej doktorat nt. skuteczności wtórnych hydroizolacji poziomych wykonywanych metodą iniekcji chemicznej. Od 2005 r. jest związany z branżą chemii budowlanej. Od samego początku działalności w tej dziedzinie budownictwa jego zainteresowania koncentrują się wokół hydroizolacji budowli, ze szczególnym uwzględnieniem renowacji budynków zawilgoconych. Jest autorem i współautorem ponad stu publikacji technicznych i naukowo-technicznych na temat hydroizolacji w budownictwie, diagnostyki oraz renowacji zawilgoconych budynków, jak również wyceny prac budowlanych oraz budownictwa ekologicznego.