Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę MEDIUM Sp. z o.o., ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa, nr KRS: 0000438211 w celu uczestnictwa w szkoleniu oraz przesyłania Panu/Pani informacji dotyczących tego wydarzenia*


  Wyrażam zgodę na kontakt środkami elektronicznymi (na podany przez Pana/Panią adres e-mail)*


  Wyrażam zgodę na kontakt środkami tel. (na podany przez Pana/Panią nr tel.)*


  Wyrażam zgodę na wysyłanie wiadomości dotyczących szkoleń Grupy MEDIUM Sp. z o.o.


  * Aby wziąć udział w szkoleniu, musisz zaakceptować zgodę.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS: 0000438211, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. 22 810 21 24, właściciel strony https://szkolenia.izolacje.com.pl. Dane będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności szkolenia.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych DzU 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.

  Reklamacje związane z obsługą zamówień usługi szkoleniowej oraz wykonaniem usługi szkoleniowej należy zgłaszać zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w konferencjach szkoleniowych i szkoleniach organizowanych przez Grupę MEDIUM.